HUSNUZANNama: HUSNUZAN
Jabatan: KAUR PEMBANGUNAN
NIP: -

Nama Lengkap                        : HUNUZAN

NIK                                           : 620209

Tempat, tanggal lahir                : 

Jenis Kelamin                           : Laki-laki

Alamat Lengkap                       : Jl. Sepakat  03 Rw. 01 Desa Hanaut

Status Perkawinan                   : Kawin

Nama Istri/Suami                      : NURJIAH

Jumlah anak                             : 1 Orang

Pekerjaan                                 : Kasi Pemerintahan Desa Hanaut

Riwayat Pendidikan                  : 1. SDN 5 Bapinang Hulu

                                                    2. MTs Sabilal Muhtadin

                                                    3. MA Sabilal Muhtadin

Email                                        :